Brandmalingens historie

Brandmalingens historie

Historie

Brandhæmmende maling, maling, som dels hæmmer brandudbredelse, dels under brand nedsætter varmepåvirkningen af underlaget. Virkningen skyldes, at malingen ved høj temperatur skummer op og danner et centimetertykt, kulholdigt skumlag. Laget isolerer mod varmen og hindrer tilgang af ilt til det underliggende materiale.

4 trins brandhæmmende proces

 1. Varmen fra branden begynder at blødgøre det polymere bindemiddel inde i brandhæmmende maling.
 2. Varmen forårsager også en frigørelse af en organisk syre (fra ammoniak polyphosphat)
 3. Karbonisering af polyolerne begynder at finde sted
 4. Gas frembragt ved dekomponering af opskumningsmidlet (melamin), hævelse den smeltede blanding. Den sidste fase er størkning af opskummede char, via en tværbindingsreaktion, for at opretholde isolationen.

Vi giver vores varmeste anbefaling.
Henrik Wendt giver altid det mest fordelagtige tilbud

Fordele ved brandmaling

 • Vurderet til at beskytte de fleste konstruktionsstål i perioder op til 2 timer.
 • Modstandsdygtig over for normale vejrforhold i op til 12 måneder uden topcoat forudsat at det har fået lov til fuldt ud at tørre inden eksponering.
 • Ekstremt brugervenlig.
 • Kan anvendes på mange forskellige stålprofiler og Galvanisering Godkendelser:
 • Godkendt af Dansk og Eu standards. Begrænsninger for brug:
 • Der må ikke anvendes, hvis luft-eller overflade temperaturer under 5 grader Celsius eller RH overstiger 80%
 • Ikke mere end 2 lag maling eller 4 strygninger indenfor en 24-timers periode
 • Må ikke udsættes for regn eller kraftig dug uden at blive forseglet. Ofte kaldet brandhæmmende midler, eller fejlagtigt kaldet “brandsikre” malinger, brandhæmmende malinger henvise til den klasse af specielt designede malinger, der kvælder og danner en beskyttende “char” som følge af ekstrem varme eksponering – såsom en brand – stigende i volumen.
 • Denne char er en dårlig leder af varme, hvilket gavner stål den påføres, da det beskytter overfladen med øget tid fra ødelæggelse branden iværksætes.

Flere fordele

Typisk brand malinger anvendes på konstruktionsstål, med henblik på at sikre, at i tilfælde af brand, at stålet ikke slår sig så hurtigt som det kan på anden måde, således at branden kan slukkes inden dette kan evt. forekomme.

For at den brandhæmmende maling kan fungere ordentligt, beror det på interaktionen af tre specifikke komponenter Brandhæmmende maling kan bestå af et materiale, som afgiver fosforsyre under opvarmning (fx ammoniumpolyfosfat), et hydroxylholdigt stof, som kan forkulle under opvarmning og påvirkning af fosforsyre (fx pentaerythritol), et amid eller en amin, som frigiver gasser (fx dicyandiamid), der kan blæse skummet op, samt et klorholdigt materiale, der fungerer som bindemiddel i malingen.

Brandhæmmende maling, der både findes som klar lak og pigmenteret maling, Brandhæmmende malinger leveres og anvendes i en at to former – opløsningsmiddel eller vandbåren polymere bindemidler. På grund af den negative indvirkning opløsningsmiddelbaserede produkter har på miljøet.Er efterhåpnden nåsten 100% vandbaseret idag 2013.

Indhent tilbud

Vi vender tilbage indenfor 24 timer.

Hvorfor vælge os?

 • Alle typer malerarbede

  Vi udfører alle typer af maleropgaver både indendørs og udendørs.

 • Samarbejdspartnere

  Vi opretholder et højt fagligt niveau fordi vi samarbejder med både tømrer, snedker og gulvvirksomheder.

 • Vores referencer

  Vores referenceliste er lang, omfangsrig og viser at vi er kompetente og seriøse.